Ricky oltar

   

   Kostel Nejsvětější Trojice postaven v letech 1790 – 1792 na místě původní dřevěné kaple. Jednoduchá jednolodní stavba s arkádovým kůrem. Skříň varhan na kůru kostela je z roku 1796 je dílem rokytnického varhanáře Georga Spaniela. Do této skříně roku 1913 vestavěli bratři Riegerové z Krnova nástroj nový. Některé zvony zrekvírovány, jeden odvezen v 60. letech a jeden zachovaný na sanktusní věži. P. Hudousek, Jr
   Kostel je hlavní architektonickou dominantou obce Říčky, je i místem potkávání se, sdílení a lidské sounáležitosti. V posledních letech se snažíme podpořit společenský a kulturní život v naší obci, usilujeme o oživení lidových zvyků, o návrat k dávno zapomenutým tradicím života na vesnici. Kostel v tomto procesu vždy hrál a bezesporu i dnes hraje velmi významnou roli. Ing. Jaroslav Kuchta

   V roce 2016 proběhla rozsáhlá oprava věže a nátěr střechy kostela foto. Projekt byl z velké části financován z dotačního programu ministerstva zemědělství a darů lidí dobré vůle. Děkuji všem.

 

Pouť – 1. Neděle po Seslání Ducha SvátéhoDSC 2932

Pravidelné bohoslužby – so 18.00                                                   Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena viz pořad bohoslužeb