kacerov in

   Jednolodní pozdně barokní chrám s trojboce uzavřeným presbytářem postavený v letech 1796-1798 na místě dřevěného kostela z roku 1684, který roku 1794 po úderu blesku vyhořel.
   V letech 2015-2016 proběhla rekonstrukce střechy na věži.
Varhany z roku 1802 jsou dílem místního mlynáře a truhláře Wenzla Kunze, které byly svou kvalitou zpracování uznávány tehdy známými varhaník. V dnešní době jsou silně poškozeny červotočem a jsou nefunkční. Na věži zachován jeden zvon. P. Hudousek, Jr

  Mše slouženy od dubna do řiína v sobotu jednou za dva týdny od 16:00. Na pozornost zasluhuje už tradiční adventní koncert a vánoční bohoslužba (setkání probíhají jenom pří světle svící).

V současné době probíhá rekonstrukce věže.
Projekt záchrany kostela je spolufinancován: Královéhradeckým krajem, Ministerstvím kultury, spolkem Údolí Kačerov, příspěvků farníků a lidí dobré vůle. Děkujme za pomoc.

kacerovext

Pouť – 25. listopad (Svátek Sv. Kateřiny Alexandrijské)

Pravidelné bohoslužbý dle ohlášek.                                                 Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena viz pořad bohoslužeb