kuncina Ves int  

   Kaple byla postavena v letech 1864 – 1868. Půdorys je ve tvaru kříže s pětibokým presbytářem a štíhlou hranolovou střechou. Velká část původního vybavení, včetně varhan se nedochovala.
   Varhany z roku 1867 byly dílem rokytnického varhanáře Georga Spaniela ml. a tvarem upomínaly, stejně jako zařízení kaple, na varhany v zámeckém kostele v Rychnově n. Kn. Bohužel nástroj je dnes nezvěstný, údajně byl po 2. sv. válce ukraden. P. Hudousek, Jr.

Kuncina Ves ext

Pouť – 26. července (svátek sv. Anny

Mše sv. slouženy výjimečně.                                                       Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena viz pořad bohoslužeb

Kaple ve vlastnictví obce Zdobnice. http://www.zdobnice.com/