kunstatska 2

   V kunštátské farní kronice (Orlické Záhoří), v kapitole Kaple kunštátské farnosti, je uvedeno:"Horská kaple Navštívení Panny Marie na nejvyšším horském místě na staré výběrčí cestě do Velké Zdobnice, byla v roce 1831 postavena z kamene jistým dobrodincem ... Tato kaple byla pro svoji odlehlost vydána na pospas nepříznivému počasí a v roce 1860 byla již pouhou ruinou. Proto pan farář z Velké Zdobnice Alois Noll si vzal za úkol tuto kapli opět vybudovat ...Na opravu kaple se konaly sbírky. Vše si vyžadovalo velikou námahu, ale v r. 1869 byla kaple již pod střechou. Na svátek panny Marie tedy mohl P.T. pan biskupský vikář Karel Novák z Rychnova kapli vysvětit ..." vice na: http://www.orlickehory.net/mista/kunstkaple.htm

Vzniká tradice pouti na svátek slovanských věrozvěstů Sv. Cyrila a Metoděje (5.7) viz foto

 

kunstatskaPouť – 31. května

Pravidelné bohoslužby se nekonají.                                                   Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena viz pořad bohoslužeb 

Kaple ve vlastnictví obce Zdobnice. http://www.zdobnice.com/