zamecky ext   Kostel Nejsvětější Trojice postavený v letech 1600- 1603 jako protestantská modlitebna rodem Mauschwitzů. Po roce 1627 je změněn ritus kostela na katolický.
V presbytáři se nachází renesanční pískovcový náhrobník Jáchyma Mauschwitze a pískovcová tumba Jana Ignáce z Nostitz. Pod presbytářem se nachází hrobka rodu Nostitz-Rienek a je v ní pochováno 8 členů tohoto šlechtického rodu.
Varhany na kůru kostela z poloviny 18. století jsou jedním z prvních děl rokytnického varhanáře Georga Spaniela st. 
V letech 2012- 2016 byly postupně zrekonstruovány. Dva zvony zrekvírovány za 1. sv. války. (P. Hudousek, Jr)

zamecky int

Pouť – 1. neděle po Seslání Ducha Svatého

Bohoslužby dle ohlášek  

 

 

 

 

 

 

Obnova barokních varhan v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici v O.h.

 

DSC 4079   Na konci listopadu 2016 se zdárně uzavřelo několikaleté úsilí o obnovu barokních varhan v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rokytnici v O.h. Tento historický barokní nástroj byl postaven v roce 1783 Janem Jiřím Spanielem (1752-1828), zakladatelem dynastie varhanářů se sídlem v Rokytnici. Jedná se s největší pravděpodobností o jeho první větší varhanní nástroj, který po vzniku své díly postavil. Z jistotou lze však říci, že se jedná o jeho nejstarší dochovaný nástroj. Obnova nástroje, který byl nefunkční probíhala od r. 2010 a jejich obnova byla možná na základě zapojení do velkorysého projektu Královéhradeckého kraje, který finančně podporuje obnovu historických varhan na svém území. V r. 2016 byla na dokončení obnovy získána dotace od Kraje ve výši 120 tisíc korun. Město přispělo v r. 2016 částkou 100 tisíc korun. Celkově byla poskytnuta Královéhradeckým krajem v letech 2010-2016 částka 366 tisíc korun. Celkové náklady na obnovu varhan dosáhly částky 532  tisíc korun. Všem dárcům děkujeme. (P. Hudousek, 25.11.2016)

DSC 4062 Závěrečná zpráva o realizaci projektu.