MG 8533a

Zámecká kaple Sv. Petra a Pavla.
Zmeck kaple Sv. Petra a Pavla   Vystavěna byla snad někdy kolem roku 1680 a z této doby pochází barokní s akantovými řezbami a lavice. Původní zasvěcení kaple bylo v roce 1706 Svatým mučedníkům Sv. Donátovi a dalším („Sactum Martyrum Donati et Cetera“). Zápis z roku 1704 uvádí, že v kapli byl zlacen a stříbřen oltář a sochy čtyř patronů země České, kteří stáli ve výklencích v kapli, a to Sv. Víta, Sv. Vojtěcha, Sv. Václava a Sv. Prokopa. Tyto sochy byly v zámecké kapli do 7. prosince roku 1954, kdy byly s některými dalšími předměty svěřovacím dekretem odvezeny do Žambereckého Muzea, kde jsou k vidění do dnes. Další čeští patroni byli v kapli vymalováni na stropě kaple, a to Sv. Zikmund, Sv. Ludmila a Sv. Ivan, za oltářem pak Sv. Anna s Pannou Marií. V roce 1704 byly rovněž úvahy o zazdění okna za oltářem v kapli, nakonec ale tehdejší majitel zámku rozhodl, že zůstane zachováno a opatřeno závěsem. Okenice na tomto okně z vnější strany pak připomíná, že všechna okna v 1. patře zámku bývala opatřena zrovna takovými okenicemi.

   V první polovině devatenáctého století byla zámecká kaple zasvěcena Sv. Petrovi a Pavlovi, a to na připomínku svátku těchto apoštolů. V období napoleonských válek v tento den 29.6.1809 se IV. Královéhradecký pluk, kterému velel Josef Nostitz, tehdejší majitel rokytnického panství, dostal u bavorského městečka Betzenstein do pasti napoleonských a bavorských vojsk. Ve čtyři hodiny ráno spustili Francouzi dělostřeleckou palbu a jen díky duchapřítomnosti Josefa Nostitze a jeho vojáků, ale jistě též s přispěním ochrany Boží, se nejen z pasti dostali, ale zahájili protiútok a bitvu vyhráli. Na straně rakouské ten den zemřel jediný voják a tři byli zranění.

   Padesátá léta 20. století nebyla ke kapli přívětivá, vybavení mobiliáře bylo odvezeno do Žambereckého muzea a drobnější liturgické předměty pak na faru. V osmdesátých letech byly plány na úpravu prostoru kaple na sklad prádla, naštěstí k tomu však nedošlo a kapli tak mohou příležitostní návštěvníci obdivovat do dnešních dnů. Zámecká kaple je v soukromém vlastnictví. Ing. Oldřich Pešek

Pouť – 29. červenzamek Rokytnice

www.zamek-rokytnice.cz

Pravidelné bohoslužbý se nekonají.