Pecin int

   Stavba kostela Narození sv. Jana Křtitele započala roku 1729 na místě původního dřevěného kostelíku. Stavitelem byl Jan Kumpera z Hradce Králové. Stavbu provázelo mnoho podivných okolností, například došlo k manipulaci s finančními prostředky na stavbu, které kryl stavitelem podplacený pěčínský rychtář. To vyvrcholilo tím, že kostel byl po dostavbě menší, než ukazoval plán. Musela proto být ještě dostavěna věž. Varhany z roku 1907 jsou dílem bratří Paštiků z Prahy. Na věži zachovány dva zvony. (P. Hudousek, Jr)

Pecin ext

Pouť – 24. července.

Posvicení – 1. říjnovou neděli

Pravidelé bohoslužbý: ne 8.30                                               Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena viz pořad bohoslužeb